Lễ Truy Điệu cố Huynh Trưởng cấp Tín Đức Minh LÊ QUANG PHÁT

Thương tiếc anh Đức Minh LÊ QUANG PHÁT

Thuyền từ phóng quang tiếp độ chơn linh Phật tử Đức Minh LÊ QUANG PHÁT, Huynh trưởng Cấp Tín GĐPTVN, siêu sinh Phật quốc

Toàn thể thành viên Ban Hướng Dẫn, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tín Bình Thuận. Thành viên Ban Đại Diện và Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tín, Cấp Tập các huyện – thị, và Huynh trưởng, Đoàn sinh các đơn vị GĐPT: Thành phố Phan Thiết, thị xã Lagi, huyện Hàm Tân, huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, tề tựu kính viếng trước linh vị của anh

Anh Lê Quang Phát – pháp danh Đức Minh, sinh năm 1932, tại làng Văn Xá, huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên. Tham gia sinh hoạt GĐPT năm 1997. Trãi qua quá trình tu học, anh thọ Cấp Tập năm 2002, thọ Cấp Tín năm 2008. Từ năm 2004 đến năm 2007 anh giữ chức vụ Gia trưởng GĐPT Khánh Hạnh – Lagi – Bình Thuận. Kể từ cuối năm 2007, anh nhiễm bệnh nan y kéo dài nhiều năm. Thuận thế vô thường, anh trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10:20 giờ, ngày 13/02/2015

Kinh Bát Nhã dạy: “Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm”. Dẫu biết rằng, dòng sinh mệnh như dòng nước luân lưu hằng chuyển không dừng, có gì gọi là sinh là diệt, thì sá chi những cuộc chia ly

Người xưa có nói: “Đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương”, dù anh ở hay đi, mọi tấm lòng vẫn luôn nhớ thương về anh, ngươig Huynh trưởng hiền hòa thân ái

“Sông là tạm, mà chết là về nơi chốn cũ, quê xưa”. Người Phật tử chúng ta hiểu rõ lý vô thường, thì có xá gì phải bận tâm về sống – chết. Anh đã rũ áo nhẹ nhàng ra đi, thật bình thản như vào thiền định

Anh đã sống và cống hiến trọn vẹn cuộc đời vì lý tưởng cao cả với chiếc áo lam đơn sơ, hiền hòa nhưng không kém phần kiêu hãnh. Chúng tôi, những người còn lại, ai nấy đều thương tiếc nhớ anh. Toàn thể lam viên Bình Thuận, vạn lòng như một, đồng khẩu dị âm hướng nguyện:

“Quang minh đài anh tự tại tiêu dao

“Vườn hoa lam tay thân ái vẫy chào

“Ngày gặp lại hương đàm hoa bất diệt”

 Thành kính nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, thể theo bổn nguyện của ngài, xin phóng quang tiếp dẫn chơn linh Phật tử LÊ QUANG PHÁT pháp danh Đức Minh, nương đài kim quang, tùng theo sau Phật trong khoảng phút dây sanh sang Cực Lạc để rồi hội nhập ta bà, nối tiếp dòng sinh mệnh nhà lam bất diệt

VP/BHD GĐPT Bình Thuận

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng Thân mẫu HTr Tuệ Trúc

phuocthanh

Cáo bạch: Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ phủ kỳ hiệu Sen Trắng và tưởng niệm HTr cấp Tấn Như Niên – Nguyễn Đình Vang (nhạc sỹ Hằng Vang)

Huệ Quang GĐPTVN