Chuyên đề : Sinh hoạt Đàn kiểu mẫu

   I.  Dẫn nhập:

Với tuổi Oanh Vũ, sinh hoạt theo hàng đội tự trị tuy chưa được đặt ra nhưng để giúp Huynh trưởng Oanh Vũ coi đoàn, các đầu thứ đàn có vai trò rất quan trọng.

Theo sự phát triển tâm lý của tuổi 13, các em oanh vũ bước vào tuổi này (phần lớn là các đầu thứ đàn) đều phải được cắt dây lên đoàn. Để có sự kế thừa an toàn cho đoàn, sinh hoạt đàn kiểu mẫu là hoạt động cần thiết, không thể thiếu. Cần tránh tình trạng vì thiếu các em trông đàn mà giữ Oanh vũ quá tuổi ở lại ngành Đồng.

   II.   Mục đích:

–   Giúp các em Đầu thứ đàn đương nhiệm hoặc trong tương lai có kiến thức căn bản, thêm kinh nghiệm cầm đàn, điều khiển đàn.

–   Tạo môi trường để anh chị Trưởng gần gũi với các em, hướng dẫn cho các em cặn kẽ hơn các bài học trong chương trình, đặc biệt là phần thực hành để các em phụ giúp anh chị chỉ bày lại cho đoàn sinh trong đoàn, tự tin hơn trước đàn.

–   Tạo cơ hội cho các em được học tập, chơi đùa tự do hơn khi đi trại chung phải ràng buộc với trách nhiệm Đầu Thứ Đàn, phải luôn mẫu mực trước đàn.

   III. Đàn kiểu mẫu:

Đàn sinh là các em Đầu, Thứ đàn đương nhiệm và các em từ bậc Chân Cứng trở lên, hội đủ các tiêu chuẩn mà anh chị trưởng dự kiến sẽ phát triển cầm đàn trong tương lai.

   IV. Sinh hoạt:

1.  Huynh trưởng hướng dẫn Đàn kiểu mẫu:

Anh chị Huynh trưởng phụ trách đoàn Oanh Vũ.

2.  Nội dung sinh hoạt:

–   Các bài học bồi dưỡng, củng cố tinh thần đầu thứ đàn, điều khiển, sinh hoạt đàn.

–   Các kiến thức nâng cao về Hoạt động thanh niên.

–   Thực hành đóng lều trại, xây tổ đàn.

–   Thực hành cứu thương, nấu ăn, nhận và phát tin bằng còi, cờ.

–   Thực hành giải mật thư và xây dựng mật thư.

–   Thực hành các hình thức tập họp.

3.  Thời gian sinh hoạt:

–   Có thể mỗi tháng một lần (ngòai buổi sinh hoạt chính), vào sáng chủ nhật.

–   Ba tháng nên tổ chức sinh hoạt ngoài trời, các buổi trại ½ ngày vào sáng chủ nhật, để thực hành các bộ môn đã học, rèn luyện khả năng sinh hoạt trại.

    V. Kết luận:

Có lực lượng nồng cốt của đoàn thì sự phát triển của đoàn mới vững chắc. Xây dựng Đàn kiểu mẫu là cơ sở tạo nên lực lượng nồng cốt mạnh. Vì tính chất quan trọng và lợi ích trên, Đàn kiểu mẫu cần phải được thực hiện lâu dài tại các đơn vị chứ không chỉ sinh hoạt giai đoạn. Khi đàn sinh hoạt có nề nếp các em Đầu Thứ đàn sẽ có uy tín hơn với đoàn sinh: Việc thực hiện lễ lên đoàn cho các em Đầu Thứ đàn (đã đúng tuổi cắt dây) sẽ được tiến hành đúng thời gian, không rơi vào thế bị động do không người kế thừa. Đầu Thứ đàn liên tục được củng cố đồng nghĩa với sự lớn mạnh của đoàn, của gia đình ngày một khẳng định.

Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh

 

Bài khác nên xem

GĐPT Dak Lak: tổ chức Hội thi Tiếng Hát, Vẽ Tranh, Kể Chuyện Ngành Đồng

Huệ Quang GĐPTVN

Trại BD HT Đoàn Thanh Thiếu Nữ – Miền Liễu Quán, Khuôn Việt

datthinh

GĐPT Thạnh Nhuận (BHD Cam Ranh) – Kỷ niệm ngày Dũng – 2015

Huệ Quang GĐPTVN