Hình Ảnh: Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn Ngành Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa năm 2012

Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

                                                              Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

Ngành Nữ liên Huyện LaGi – Hàm Tân (BHD GĐPT Bình Thuận)tổ chức ngày Hạnh

phuocthanh

Ngành Đồng BHD GĐPT Lâm Đồng thi chung kết thi Hát, Vẽ, Kể chuyện

phuocthanh

Sinh hoạt Ngành Nữ – Trại Hạnh

datthinh