Hình Ảnh: Trại bồi dưỡng Huynh Trưởng cầm Đoàn Ngành Thanh, Thiếu Nữ Miền Khánh Hòa năm 2012

Văn phòng BHD – GĐPT Đồng Nai

                                                                        Phụ tá TTK đặc trách Truyền thông thực hiện.

                                                              Hình ảnh: Trí Đại NGUYỄN TĂNG PHƯỚC thực hiện

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Trại Kiền Trắc, kỷ niệm ngày Dũng – năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

Đợt thăm viếng của Phái đoàn Ngành Đồng, BHD TƯ

datthinh

GĐPT Từ Hiếu (BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn) tổ chức Tết Trung thu

phuocthanh