BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban hướng dẫn trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng thương Minh hạ Kiến Giác Linh – thành viên Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam tân viên tịch tại chùa Phật Ân, Long Thành Đồng Nai.

Ngưỡng nguyện hồng ân phóng quang tiếp độ.

Nam mô A Di Đà Phật

1 Hoa thuong Minh Kienz

Bài khác nên xem

Năm pháp có thể đưa đến khổ đau hay hạnh phúc – Đại Lãn (Thích Đức Thắng)

phuocthanh

Vòng hoa phúng viếng Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh

Thành kính tưởng niệm: 50 năm ngày Đức Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN