BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Ban hướng dẫn trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng thương Minh hạ Kiến Giác Linh – thành viên Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam tân viên tịch tại chùa Phật Ân, Long Thành Đồng Nai.

Ngưỡng nguyện hồng ân phóng quang tiếp độ.

Nam mô A Di Đà Phật

1 Hoa thuong Minh Kienz

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai:Nguyện cầu Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Hướng Dẫn Khải Đạo

phuocthanh

Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hoà tặng quà từ thiện nhân dịp Tết Quý Tỵ – 2013

phuocthanh