Tưởng niệm HTr cấp Dũng Tâm Châu – Nguyễn Trưng

12248791_983994701656676_10901368_n

Ngày 09/10 Ất Mùi (20/11/2015)
Tưởng niệm húy nhật lần thứ 12
Cố Huynh Trưởng cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
TÂM CHÂU – NGUYỄN TRƯNG
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Ngành Nữ Phật tử BHD Trung ương GĐPT Việt Nam họp mặt Ngành Nữ Phật tử miền Liễu Quán

Huệ Quang GĐPTVN

Tin tức Phật giáo Thế giới tuần 3 tháng 3 năm 2015

phuocthanh

Cảm niệm và ý nghĩa cúng dường Phật Đản