Khấp báo Hòa thượng THÍCH NGUYÊN NHƯ – Trụ trì Tập Thành Cổ Tự tân viên tịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo:

Hòa thượng đạo hiệu THÍCH NGUYÊN NHƯ

Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn

– Thành viên Ban Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định,
– Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành (BHD Gia Định)
Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

Lễ Nhập Kim Quan lúc 08g00 ngày 30/4/2019 (26.3. Kỷ Hợi)
Tôn trí tại Tập Thành Cổ Tự, số 133 đường Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh – Sài Gòn.

Lễ Tưởng Niệm – Di Quan lúc 06g00 ngày 03/5/2019 (29.3. Kỷ Hợi)
Sau đó cử hành Lễ Trà Tỳ tại đài hỏa táng nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, Sài Gòn.

Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa thượng
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Trai Ngành Đồng

Linh Nguyên

BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Trại Kiền Trắc (năm 2021)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Khai Mạc Trại Trúc Lâm 7 – 2018

phuocthanh