Trại họp bạn HTr ngành Thiếu liên miền Vạn Hạnh – Liễu Quán – Khuông Việt năm 2017

Bước vào mùa hạ năm 2017, nhằm tạo sân chơi học hỏi, giao lưu giữa các đơn vị GĐPT tại các miền. Trong hai ngày 3 và 4/6/2017 (nhằm ngày 9,10/5/ năm Đinh Dậu), BHD Trung Ương GĐPTVN tổ chức trại họp bạn Huynh trưởng ngành Thiếu liên Miền Vạn Hạnh – Liễu Quán – Khuông Việt  năm 2017, tại khu du lịch Đại Lãnh (Vạn Ninh – Khánh Hòa).

Buổi lễ khai mạc trại có sự quang lâm chứng minh của quý Chư Tôn Đức giáo phẩm, Cố vấn giáo hạnh GĐPT tại Huyện Vạn Ninh; sự hiện diện chủ toạ, tham dự của quý anh chị trong BHD Trung Ương GĐPTVN: Anh Htr Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng, chị Htr Cấp Dũng Diệu Lãng -Nguyễn Thị Nguyệt, chị Htr Cấp Tấn Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh; cùng các anh chị đại diện BHD Trung Ương GĐPTVN tại các Miền Vạn Hạnh – Liễu Quán – Khuông Việt, đại diện BHD các tỉnh thị, và các đơn vị GĐPT trong liên miền về tham dự trại họp bạn kỳ này.

Qua hai ngày trại gắn kết tình lam, Trại họp bạn Huynh trưởng ngành Thiếu liên Miền Vạn Hạnh – Liễu Quán – Khuông Việt  năm 2017 bế mạc lúc 17 giờ ngày 04/6/2017.

Sau đây là những hình ảnh kỳ trại liên miền.

Bài khác nên xem

Hướng Dẫn Khải Đạo

phuocthanh

Tưởng niệm cố HT Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN

Pháp Hội Thù Ân II – Lễ Chiêu Phan Sơn Thủy