BHD Gia Định: Khấp báo

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT GIA ĐỊNH

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh Trưởng Cấp Tín Từ Ân  NGUYỄN THƯỞNG

Sinh năm 1961 (Tân Sửu)

Phụ tá Ủy Viên Doanh Tế Ban Hướng Dẫn Gia Định

Liên Đoàn Trưởng Nam GĐPT Đức Lâm

Đã tạ thế lúc 19 giờ 50 ngày 25 tháng 8 năm 2012

(Nhằm ngày 9 tháng 7 năm Nhâm Thìn)

Tại địa chỉ số: 56/15 đường 27, Phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM

Lễ Nhập liệm lúc 20h ngày 26.8.2012

Lễ Động quan lúc 06 giờ ngày 28.8.2012 tức 12.7 Âm lịch

Toàn thể Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT Gia Định

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh anh Vãng sanh cực lạc quốc

Bài khác nên xem

Bản tin số 3 – Lễ Phúng viếng của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Lễ tấn phong Cấp Dũng Huynh trưởng Nhuận Pháp Lê Cao Phan

Lễ giải trình luận văn bậc Lực lần thứ 8

nhuanphap