BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức sinh hoạt hậu trại Huyền Trang 4 (đợt I) – Lễ Thọ Cấp

Sáng nay, ngày 25 tháng 3 năm 2012, tại Chùa Phước Long – thành phố Cam Ranh. Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh tổ chức khóa tu Bát Quan Trai giới cho trại sinh Trại Huyền Trang khóa IV, đồng thời cũng là ngày sinh hoạt hậu trại đợt 1 (trong thời gian 18 tháng kể từ ngày bế mạc Trại 04.9.2011).

Toàn thể đạo tràng hân hoan cung đón Đại Đức Thích Giác Không, Trụ trì Chùa Phước Long – cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – quang lâm chứng minh lễ khai mạc hậu trại.

 Chị Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng ban Hướng Dẫn thân lâm chủ tọa, cùng sự tham dự của Anh Chị Ban viên Ban Hướng Dẫn; 24 trại sinh Huyền Trang khóa IV.

 Sau phần khai mạc, Đại Đức cố vấn giáo hạnh đã truyền giới Bát Quan Trai và ban cho Lam viên thời pháp thoại đề tài “tinh thần tu tập và phụng sự đạo pháp của người Huynh Trưởng GĐPT”.

 Từ đó đến cuối ngày, Ban điều hành hậu Trại đã dành thời gian cho Huynh Trưởng Trại sinh phân nhóm nghiên cứu 4 đề tài tiểu luận kết khóa đã được Trại sinh thực hiện, chuẩn bị cho hội thảo trong đợt sinh hoạt hậu trại lần 2 sắp đến.

 Nhân dịp này, BHD tổ chức lễ thọ cấp cho 03 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tập và 02 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tín trong đợt xét cấp năm 2011.

    TIN VÀ ẢNH: VĂN PHÒNG BHD CAMRANH

 THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI VÀ SINH HOẠT HẬU TRẠI

TỌA ĐÀM VỚI HTr TÂN THĂNG CẤP TẬP & CẤP TÍN

LỄ THỌ CẤP TẬP VÀ CẤP TÍN

Bài khác nên xem

Nhạc: Xuân Lam – Tâm Trí – Quang Vui

ducquang

BHD GĐPT Biên Hòa – Sinh hoạt đầu năm

Linh Nguyên

(BHD Gia Định) Trại Dũng liên quận Gò Vấp – Bình Thạnh 2019

nhuanphap