BHD GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn tổ chức Văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa An Linh

 Tối nay vào lúc 19h30, ngày 13.04.AL(03.05.2012).  Ban Hướng Dẫn  GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức văn nghệ cúng dường Phật Đản tại Chùa  An Linh  ,với sự đóng góp của các Đơn vị  : GĐPT Chánh Đạt, Chánh Thọ, Thiện Hoa 3, Thiện Hoa 2, Từ Hiếu, Từ Nghiêm, Thiện Hoa 6, An Linh,  qua những lần tổ chức Văn nghệ cúng dường Lễ Phật Đản, chương trình Văn nghệ đã chuyển tải, trình diễn cuộc đời Đức Phật : Đản Sanh,xuất gia, Thành Đạo .Đêm văn nghệ cúng dường Đại Lễ Tam hợp được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Tọa Trụ trì cùng chư Tăng Chùa An Linh, để cho các Đơn vị GĐPT  có duyên lành cúng dường Tam Bảo. Kết thúc đêm diễn vào lúc 23h00 cùng ngày.

VP BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn


Bài khác nên xem

Trại Họp bạn Cựu Huynh trưởng GĐPT Khánh Hòa

nhuanphap

(GĐPT Gia Định) Hình ảnh khoá tu bát quan trai kỳ II

nhuanphap

Ngành Nam BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Dũng(Kiền Trắc)

phuocthanh