Trang nhà GĐPT Việt Nam: Thành kính phân ưu

1Cuong ChauA

TRANG NHÀ GDPTVIETNAM.ORG
Nhận được tin
Cụ Bà: TRẦN THỊ HOÀNG ANH
Pháp danh Diệu Hoàng
Sinh năm: 1936
Vừa từ trần lúc 0h40 ngày 17.05.2016 nhằm ngày 11.04 Bính Thân.
là Thân mẫu của HTr Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Ủy viên Tu Thư BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban BHD Quảng Đức – Sài Gòn, Phó ban Điều hành trang nhà gdptvietnam.org; cũng là Nhạc mẫu của HTr Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức – Sài Gòn.
– Lễ Nhập liệm lúc 16h00 ngày 17.05.2016 (11.04 Bính Thân)
– Lễ Tịch Điện lúc 16h00 ngày 18.05.2016 (12.04 Bính Thân)
– Lễ Động quan lúc 06h00 ngày 19.05.2016 (13.04 Bính Thân)
Ban Điều Hành trang nhà kính chia buồn đến Huynh trưởng Châu Mạnh Cường và gia đình. Nguyện cầu cụ bà cao đăng Phật quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh kỷ niệm chu niên lần thứ 60

phuocthanh

Đại Đức Thích Xương Tín: Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

NGÀY HẠNH – GĐPT ĐÀ NẴNG

Linh Nguyên