BBT Trang Nhà Kính Viếng

Nguyện cầu hương linh Phật Tử:

NGUYỄN KHẮC GIA, PD TÂM DU, HIỆU NIỆM PHONG

Là thân phụ  huynh trưởng Tâm Niệm – Nguyễn Khắc Hà Cao Đăng Phật Quốc.

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh: Lễ tang cố HTr cấp Tấn Diệu Mai – Nguyễn Thị Dậu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN