BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Đức

Ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ, phái đoàn BHD GĐPT Lâm Đồng do Chị Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã về Vĩnh Minh tự viện chúc tết Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền – cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, cố vấn Giáo hạnh BHD Lâm Đồng theo sự ủy nhiệm của BHD Trung Ương.

Sau đó BHD Lâm Đồng đã đến các chùa tại huyện Đức Trọng và TP.Đà Lạt, nơi đang có các đơn vị đang sinh hoạt để chúc tết Chư Tôn Đức Tăng – Ni trú trì. Trước đó ngày 12 tháng chạp phài đoàn BHD Lâm Đồng cũng đã về chúc tế Chư Tôn Đức tại các huyện Phía Nam.
VP.BHD Lâm Đồng
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????

Bài khác nên xem

Lễ Húy Nhật lần thứ 28 Tổ Khai Sơn Tu Viện Qủang Hương Già Lam.

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Ca Ngợi Đấng Thế Tôn – Uy Thi Ca

ducquang

Bản tin số 6- Lễ Truy Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

phuocthanh