BHD GĐPT Lâm Đồng chúc Tết Chư Tôn Đức

Ngày 25 tháng chạp năm Giáp Ngọ, phái đoàn BHD GĐPT Lâm Đồng do Chị Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã về Vĩnh Minh tự viện chúc tết Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền – cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, cố vấn Giáo hạnh BHD Lâm Đồng theo sự ủy nhiệm của BHD Trung Ương.

Sau đó BHD Lâm Đồng đã đến các chùa tại huyện Đức Trọng và TP.Đà Lạt, nơi đang có các đơn vị đang sinh hoạt để chúc tết Chư Tôn Đức Tăng – Ni trú trì. Trước đó ngày 12 tháng chạp phài đoàn BHD Lâm Đồng cũng đã về chúc tế Chư Tôn Đức tại các huyện Phía Nam.
VP.BHD Lâm Đồng
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng – năm 2020

Huệ Quang GĐPTVN

Kính viếng, tưởng niệm Hòa thượng đạo hiệu thượng Ngộ hạ Tánh tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT BàRịa Vũng Tàu tổ chức Trại Huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

phuocthanh