BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2012

Sáng ngày 30.07.Nhâm Thìn(15.92012), lúc 9h30 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tiến hành tổ chức Lễ Hiệp Kỵ. Thường vụ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn cung thỉnh Hoà Thượng Tổng Thủ Quỷ Viện Hoá Đạo, Thượng Toạ nguyên Tổng Vụ Trưởng TVTN cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng quang lâm Đại hùng bảo điện chứng minh Lễ Hiệp Kỵ.

Anh Tổng Thư Ký Nguyên Hoành Lê Văn San, đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam chủ toạ Lễ Hiệp Kỵ, Anh Uỷ Viên Tổ Kiểm Trung Ương, Anh Trưởng ban cùng qúy Anh Chị trong thường vụ BHD GĐPT Gia Định, Anh Phó Trưởng ban, BCH cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam, Chị nguyên Trưởng ban HD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2006-2010, quý thân nhân Huynh Trưởng quá vãng, đặc biệt tham dự Hiệp Kỵ có nữ Huynh Trưởng Nguyễn Thị Hoa cũng là phu nhân cố Tổng Thư Ký BHD Thủ Đô, Sư Cô Huệ Ngạn Ái Nữ Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên y Lương Hoàng Chuẫn, Đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn nay là BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, các BHT các Đơn vị trực thuộc.

 Ban Tổ chức Cung Thỉnh Hòa Thượng Chứng minh niêm hương bạch Phật, tụng kinh cầu siêu, thỉnh Linh an Toạ. Kế tiếp là phần dâng Lục Cúng do các Em Thiếu Nữ  đảm trách “ Lục cúng với ý nghĩa nguyện cầu cho những người đã khuất giải thoát oan khiên”

Bài Ca Phật Giáo Việt Nam,Bài ca chính thức của GĐPT Việt Nam “ Sen Trắng ” , bài ca Quảng Đức được toàn thể lam viên đồng loạt nghiêm trang cất cao tiếng hát, tưởng niệm  Chư Ân Sư, Cố Vấn, Sáng Lập, Chư Thánh Tử Đạo, Gia Trưởng, Huynh trưởng, Đoàn Sinh quá cố đã trọn đời phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Lời Cẩn bạch  của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn  “… Trong Kinh Phương Tiện Phật dạy rằng. Điều người Phật tử phải làm trước tiên và trên hết là phải biết Tri ân và dốc lòng báo trả  Đạo Phật nói chung, Gia Đình Phật Tử Việt Nam nói riêng, ngoài chí nguyện giải thoát, người Phật tử phải thấm nhuần lời dạy vàng ngọc của chư Phật, Chư Tổ, thấm nhuần đạo lý:  “Ẩm thuỷ tư nguyên”  uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Ngày hôm nay ( 30.07 Nhâm Thìn ) sau mùa An cư Kiết hạ , Hoà Thượng Tọa  Ân Sư  Chùa Từ Hiếu hoan hỷ cho phép Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức –Sài Gòn chúng con tổ chức– Lễ Hiệp Kỵ – thiết Lễ cúng dường trai Tăng.  BHD Chúng con thành tâm cầu khẩn xin chư tôn thiền đức chú nguyện , nhứt cú nhứt kệ , cứu bạt minh đồ, chư giác Linh, hương linh nương nhờ oai thần Tam Bảo tốc xã mê đồ ,siêu sanh tịnh độ…”

Đạo Từ của Hoà Thượng Ân Sư  “ Hôm nay là ngày Hiệp  Kỵ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, tán thán quý anh Chị Em GĐPT Quảng Đức sài Gòn đã vượt qua khó khăn, duy trì tổ chức sinh hoạt…”

Huấn từ của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam “Tri Ân quý Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng đã quan tâm đến Tổ chức GĐPT VN, để chúng con hoàn thành nhiệm vụ  do Tổ chức giao phó…”

Ban kinh sư tiến linh

Chị Phó trưởng ban thay mặt Ban tổ chức có đôi lời tri Ân Chư Tôn Thiền Đức quang lâm đàn tràng chứng minh, chân thành cảm tạ tòa thể quý bác trong Ban bảo trợ cùng toàn thể áo Lam bốn phương ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để lễ Hiệp Kỵ thành công viên mãn.

Toàn thể thường vụ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, tác bạch cúng dường trai Tăng “Chúng con cũng do duyên lành vạn đại, được cung nghinh chư Tôn Hoà Thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni thân lâm  – chú nguyện cát tường, bạt nhứt thiết nghiệp chướng chư linh, cho liệt vị tiền nhân, đoàn viên áo Lam quá vãng được an trú  trong ánh hào quang tịnh lạc. Thượng phẩm, thượng sanh đồng phó bảo liên thành”

 Toàn thể Lam viên thọ trai trong tình thương yêu, gắn bó, đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà Lam ngày càng bề vững.

theo trang  GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.org

 

 

 

Bài khác nên xem

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU PHÁT QUÀ KHUYẾN HỌC CHO ĐOÀN SINH

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khai khóa Kiên, Trì, Định, Lực năm 2023

Tâm Lễ

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Khấp Báo

nhuanphap