BHD.GĐPT Cam Ranh tổng kết Phật sự năm 2013.

Sáng ngày 19.01.2014, tại Đoàn quán GĐPT Kỳ Viên (Chùa Hòa Thành – Cam Lâm), BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2013 và định hướng Phật sự trọng tâm năm 2014.

HTr cấp Tấn Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh chủ tọa, cùng sự tham dự của 42 Huynh trưởng đại biểu là thành viên BHD, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị trực thuộc tại Cam Ranh và Cam Lâm.

Hội nghị vinh dự được đảnh lễ cung nghinh Đại đức Thích Tế Đạt, trú trì Chùa Hòa Thành, ân sư cố vấn giáo hạnh quang lâm chứng minh, ban pháp nhũ khuyến tấn Lam viên.

Từ Hội nghị nầy, Lam viên đã nhận chân được thành quả tu học và sinh hoạt trong năm 2013 vừa qua;  quán chiếu những thuận duyên cần tô bồi để làm hành trang trên đường hành hoạt – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần sám hối, khắc phục vượt qua.

Tuy hoàn cảnh sinh hoạt còn nhiều trở ngại, khó khăn, Phật sự năm nay lại khá nhiều, nhưng Lam Viên GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm đã cố gắng vượt mọi chướng duyên để đạt được những thành quả Phật sự rất đáng khích lệ. Được như vậy là nhờ:

–         Tình thương yêu, giáo dưỡng của chư Tôn thiền đức tăng – ni tại địa phương.

–         Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.

–         Sự trợ duyên quý báu của quý Đạo hữu Phật Tử và Phụ huynh đoàn viên.

–         Tinh thần đoàn kết, dấn thân cống hiến cho Tổ chức của đại đa số Lam viên.

Hội nghị cũng đã nhất quán định hướng Phật sự  năm 2014 với các mục tiêu trọng điểm:

1. Thượng tôn tinh thần “lục hòa cộng trụ”, trưởng dưỡng Lam tình, đoàn kết gắn bó trong hàng ngũ Lam viên. Vận dụng tinh thần Bi – Trí – Dũng để vượt thắng các chướng duyên nội tại. Giữ vững kỷ cương của tổ chức theo đúng Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

2. Kiện toàn nền nếp lãnh đạo, điều hành của BHD và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng theo đúng chức năng – nhiệm vụ của từng phần hành. BHD cần quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ cho những thành viên tuy năng lực còn hạn chế nhưng nhiệt tình tham gia mọi công tác Phật sự. Ngược lại, BHD cũng cần cương quyết kiểm thảo, phê bình đối với những thành viên có biểu hiện lơ là, thiếu tinh thần trách nhiệm.

3. Củng cố toàn diện các đơn vị GĐPT trực thuộc. Quyết tâm phục hoạt đơn vị GĐPT Mỹ Thanh.

4. Kiện toàn nhân sự Hội đồng tu học. Vạch định phương thức tổ chức, chương trình tu học thật hiệu quả, khả thi để sách tấn Huynh trưởng học viên. Giao nhiệm vụ điều hành nhóm học, bậc học, giảng huấn cho những HTr có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Duy trì tối thiểu 3 khóa tu tập Bát Quan Trai giới trong 1 năm.

5. Tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức sống của GĐPT nhân dịp đại lễ của Phật giáo và các ngày truyền thống của tổ chức.

Trên cơ sở 5 mục tiêu quan yếu đó,  thành viên BHD và các đơn vị tùy theo phần hành trách nhiệm mà vạch định đề án Phật sự phù hợp, khả thi.

Qua hơn 4 giờ hội thảo đầy trách nhiệm trong tinh thần “ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giãi”, thể hiện tâm nguyện đưa GĐPT Cam Ranh vững tiến mạnh mẽ của tất cả Huynh trưởng đại biểu, Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2013 – Định hướng Phật sự trọng tâm năm 2014” của BHD.GĐPT Cam Ranh đã thành tựu như ý nguyện.

Tin: VP.BHD Cam Ranh – Ảnh: Quảng Tiến

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2012

phuocthanh

GĐPT Từ Hiếu tổ chức Lễ Báo Hiếu

phuocthanh

BHD GĐPT Cam Ranh tổ chức hội nghị đầu năm Quý Tỵ -2013

phuocthanh