BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử :

Nguyễn Thị Cam – Pháp danh Nguyên Hiếu

Sinh năm Kỷ Mùi (1919) tại Thừa Thiên Huế – hưởng thọ 94 tuổi.

Là Nhạc mẫu của  anh Ủy Viên Tu Thư Ban Hướng Dẫn Quảng Đức -Sài Gòn  vừa mệnh chung tại Sài Gòn  sớm

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật

VP BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

Chúng Nguyên Y Trại Phú Lâu Na 3 thành kính chia buồn

phuocthanh

BHD GDPT Ninh Thuận nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD.GĐPT Đà Nẵng thành kính phân ưu