BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử :

Nguyễn Thị Cam – Pháp danh Nguyên Hiếu

Sinh năm Kỷ Mùi (1919) tại Thừa Thiên Huế – hưởng thọ 94 tuổi.

Là Nhạc mẫu của  anh Ủy Viên Tu Thư Ban Hướng Dẫn Quảng Đức -Sài Gòn  vừa mệnh chung tại Sài Gòn  sớm

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật

VP BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap

BHD GĐPT Thừa Thiên Chia buồn cùng BHD GĐPT Lâm Đồng và Tang quyến

phuocthanh

Phái Đoàn của BHD TƯ GĐPT Việt Nam đi Cứu Trợ QuảngNam

phuocthanh