BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử :

Nguyễn Thị Cam – Pháp danh Nguyên Hiếu

Sinh năm Kỷ Mùi (1919) tại Thừa Thiên Huế – hưởng thọ 94 tuổi.

Là Nhạc mẫu của  anh Ủy Viên Tu Thư Ban Hướng Dẫn Quảng Đức -Sài Gòn  vừa mệnh chung tại Sài Gòn  sớm

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật

VP BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

Phân ưu cùng TT Thích Trung Đạo, trú trì chùa Phật Ân

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận Thành Kính Phân Ưu

BHD.GĐPT Cam Ranh phân ưu với BHD.GĐPT Bình Định và tang quyến.

Huệ Quang GĐPTVN