BHD GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn Phân Ưu

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử :

Nguyễn Thị Cam – Pháp danh Nguyên Hiếu

Sinh năm Kỷ Mùi (1919) tại Thừa Thiên Huế – hưởng thọ 94 tuổi.

Là Nhạc mẫu của  anh Ủy Viên Tu Thư Ban Hướng Dẫn Quảng Đức -Sài Gòn  vừa mệnh chung tại Sài Gòn  sớm

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Nam mô A Di Đà Phật

VP BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Diên Khánh (BHD GĐPT Khánh Hòa):nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

BHD Cam Ranh viếng tang thân mẫu anh Phạm Ngọc Khanh

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN