Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

Lam Viên GĐPTVN chung tay chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng trong đại dịch CoronaVirus Vũ Hán – Phần 2: Tại Bình Thuận

nhuanphap

[Tang Lễ HTr Đồng Trí] Lễ Nhập Kim Quan

Áo Lam

Phân Ưu của BHD Lâm Đồng

datthinh