Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

Trang nhà GĐPT Việt Nam phân ưu

nhuanphap

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

nhuanphap