Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

BHD.GĐPT các tỉnh – thị Phân ưu HTr cấp Dũng Ngô Văn Chơn mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh