Phân ưu của BHD GĐPT Gia Định

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa cáo tang HTr cấp Tấn HỒ ĐỨC PHƯỚC từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Dak Lak Phân ưu HTr Như Hòa – Võ Tấn Sáu mệnh chung

Điếu văn tưởng niệm của BĐD GĐPT Quảng Ngãi

nhuanphap