Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân Ưu

THẦY THÍCH XƯƠNG TÍN, PHÁP HIỆU QUẢNG KHẢI

CỰU HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH VÂN, THỐNG NHẤT, ĐỒNG NAI, MIỀN KHÁNH HÒA.

Thành kính phân ưu cùng BHD. Gia Lai và tang gia hiếu quyến của:

Cố HTr cấp Tấn VÕ ÁI 

Pháp Danh: Nguyên Minh 

Sinh năm: 1936 (Bính Tý)

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Lai nhiệm kỳ 2,3,4. 

Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tấn Gia Lai – Kom Tum

Đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân lúc 12 giờ ngày 07/ 01/ 2013
( nhăm ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Thìn)

Hưởng thọ: 77 tuổi tuổi

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH ANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng phúng viếng

phuocthanh

BĐD GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà Thành Kính Phân Ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Kỳ Nguyện

ducquang