BHD GĐPT Khánh Hoà thành kính Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

**

Nhận được tin buồn:

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN LÊ  BÁ VĨNH

PHÁP DANH NGUYÊN TRUYỀN

sinh ngày 12 tháng 02 năm 1940

đã  từ bỏ báo thân

Lúc 9 giờ , ngày 19 tháng 01 năm 2013

(ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn)

tai quê nhà: Thủy Dương,  Hương  Thủy, Thừa Thiên – Huế .

Hưởng Thọ 73 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn sinh  Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa

 Xin thành kính chia buồn cùng tang gia, hiếu quyến.

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc.

                                                         BHD/GĐPT KHÁNH HÒA

Bài khác nên xem

Điện Thư Phân ưu của BHD GĐPT Úc Đại Lợi

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định-Lễ di Kim Quan Nhập Tháp Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Ngưỡng Quan – An Nhơn Bình Định

phuocthanh

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN