BHD GĐPT Khánh Hoà thành kính Phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

**

Nhận được tin buồn:

 

HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN LÊ  BÁ VĨNH

PHÁP DANH NGUYÊN TRUYỀN

sinh ngày 12 tháng 02 năm 1940

đã  từ bỏ báo thân

Lúc 9 giờ , ngày 19 tháng 01 năm 2013

(ngày 8 tháng 12 Nhâm Thìn)

tai quê nhà: Thủy Dương,  Hương  Thủy, Thừa Thiên – Huế .

Hưởng Thọ 73 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn sinh  Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa

 Xin thành kính chia buồn cùng tang gia, hiếu quyến.

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc.

                                                         BHD/GĐPT KHÁNH HÒA

Bài khác nên xem

BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

Huệ Quang GĐPTVN

Bản Tin Số 1 : Tang Lễ cố Huynh Trưởng cấp Tín: Chúc Hỷ PHAN DUY KHÁNH

Huệ Quang GĐPTVN

Thông tư Lễ tang HTr Lê Cao Phan

nhuanphap