Phân Ưu của Hội đồng Cấp Tấn – Hoa Kỳ

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

Huynhh Trưởng Cấp DŨNG

NĂNG QUANG NGUYỄN HỮU THẠNH

Nguyên Ủy Viên Nghiên Cứu – Kế Hoạch BHD Trung Ương

Gia Đình Phật Tử  Việt Nam trên Thế Giới, Nhiệm Kỳ I ( 2004-2008 )

Nguyên Ủy Viên Thiếu Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Quốc Nội

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam

***

Sinh ngày 02 tháng 07 năm 1932 – Nhâm Thân

Đã xã báo thân ngày 07 tháng 08 năm Tân Mão,

Nhằm ngày 04 tháng 09 năm 2011, tại Đà Lạt – Việt Nam

Hưởng Thọ 80 tuồi

Chúng tôi, toàn thể Huynh Trưởng trong Hội Đồng Cấp Tấn Hoa Kỳ

xin Thành kính Chia buồn Cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng, và

Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Chơn linh cố Huynh Trưởng Cấp DŨNG

NĂNG QUANG  NGUYỄN HỬU THẠNH

VẢNG SANH AN LẠC QUỐC

***

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TM. HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN HOA KỲ

TÂM DUY Phan Duy Chiêm

Chủ Tịch Ban Chấp hành

 

Bài khác nên xem

CÁO BẠCH: Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Dung Viên Tịch

nhuanphap

Phân Ưu

phuocthanh

CÁO TANG: Thân phụ của HTr Hoàng Thị Khánh Linh từ trần

Huệ Quang GĐPTVN