Bản Tin Số 1 – Lễ Nhập Liệm

          Chiều hôm nay, lúc 16 giờ ngày 05.9.2011 nhằm ngày mùng 8 tháng 8 năm Tân Mão. Lễ nhập liệm chơn linh Huynh trưởng Cấp Dũng Năng Quang NGUYỄN HƯỮ THẠNH đã được tiến hành. Chứng  minh và tham gia hộ niệm có Chư tôn đức Tăng Ni các chùa tại Thành phố Đà Lạt. Về phía  BHD Trung Ương có sự tham dự của  Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, một số Anh chị Ban viên, Phụ tá. Sự hiện diện của quý Anh chị trong BHD Lâm Đồng, Huynh trưởng và đoàn sinh các đơn vị trong BHD.

Tin Từ VP BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định Thành kính bái vọng cố Đại lão Hoà Thượng Thích Hộ Giác

phuocthanh

Bản tin cuối cùng : Lễ Di Quan

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định cáo tang HTr cấp Tấn Thị Tẩy – Nguyễn Dẫy từ trần

Huệ Quang GĐPTVN