BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
BHD Ninh Thuận nhận được tin:
Huynh trưởng cấp tín
Đồng Hạnh – Phan Thị Duyên
Liên đoàn trưởng nữ GDPT Ninh Quý
Trại sinh trại Vạn Hạnh 5.
Đã xả bỏ báo thân vào ngày 12 tháng 9 năm 2017
(nhầm ngày 22 tháng 7 Đinh dậu).
Hưởng thọ 74 tuổi.
Toàn thể lam viên GDPT Ninh Thuận xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu hương linh chị vãng sanh cực lạc quốc.

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Hòa (Khánh Hòa): Trao học bổng “Em làm việc thiện”.

Kính Viếng Giác Linh Hòa Thượng -Dương Kinh Thành

ducquang

BHD GĐPT Quảng Đức phân ưu

ducquang