BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
BHD Ninh Thuận nhận được tin:
Huynh trưởng cấp tín
Đồng Hạnh – Phan Thị Duyên
Liên đoàn trưởng nữ GDPT Ninh Quý
Trại sinh trại Vạn Hạnh 5.
Đã xả bỏ báo thân vào ngày 12 tháng 9 năm 2017
(nhầm ngày 22 tháng 7 Đinh dậu).
Hưởng thọ 74 tuổi.
Toàn thể lam viên GDPT Ninh Thuận xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu hương linh chị vãng sanh cực lạc quốc.

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng: Tết Trung Thu chia sẻ tình Lam cho trẻ em nghèo cơ nhỡ năm 2022

nhuanphap

Anh Tâm Thị – Huỳnh Bá Huệ Dương, Nguyên Vụ Trưởng HSPT Vụ, đã từ trần

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định: nguyện cầu Vãng sanh Phật Quốc

phuocthanh