BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu

0
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật
BHD Ninh Thuận nhận được tin:
Huynh trưởng cấp tín
Đồng Hạnh – Phan Thị Duyên
Liên đoàn trưởng nữ GDPT Ninh Quý
Trại sinh trại Vạn Hạnh 5.
Đã xả bỏ báo thân vào ngày 12 tháng 9 năm 2017
(nhầm ngày 22 tháng 7 Đinh dậu).
Hưởng thọ 74 tuổi.
Toàn thể lam viên GDPT Ninh Thuận xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu hương linh chị vãng sanh cực lạc quốc.
Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.