Phân Ưu đến BHD Đà Nẵng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Ban Hướng Dẫn T.Ư Gia Đình Phật Tử Việt Nam Phân ưu:

BHD GĐPT Đà Nẵng cùng Gia đình hiếu quyến Cố huynh trưởng cấp tấn:

Hồng Thuận – TRƯƠNG ĐÌNH HÒA

1 VIET NAM 2Z

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 3: Tang Lễ Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tín

nhuanphap

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu cùng gia đình cố HTr Ngụy Như Bàng

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định thành kính Phân Ưu

phuocthanh