Phân Ưu đến BHD Đà Nẵng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Ban Hướng Dẫn T.Ư Gia Đình Phật Tử Việt Nam Phân ưu:

BHD GĐPT Đà Nẵng cùng Gia đình hiếu quyến Cố huynh trưởng cấp tấn:

Hồng Thuận – TRƯƠNG ĐÌNH HÒA

1 VIET NAM 2Z

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính tưởng niệm

Huệ Quang GĐPTVN