BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Vô Cùng Thương Tiếc

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Việt Nam

Vô cùng thương tiếc nhận được tin

Chị : Nguyễn Công Minh

Khuê danh: Nguyễn Thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Việt Nam vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Anh Như Thật

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị Vãng sanh cực lạc quốc

“Nghe buốt lạnh mưa qua vùng tâm cảnh

Mấy mươi năm  chim liền cánh không rời

Dẫu gian nan chị  luôn mỉm nụ cười

cho Sen trắng rạng ngời  trên thế giới

Nay duyên mãn  ngậm ngùi chim lẻ bạn

bước lên bờ bỉ ngạn biệt hồng trần

Chị linh thiêng xin phù hộ cho anh

Thêm sức khỏe thêm niềm tin vững bước

Nam Mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới thành kính tưởng niệm Hòa thượng Ân sư

nhuanphap

BHD GĐPT Gia Định phân ưu

nhuanphap