BHD Trung Ương Truy Thăng & Phân Ưu Cố HT Nguyên Kiên

Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính Phân Ưu và cầu nguyện cho hương linh:

Cố Huynh trưởng cấp Tấn tân thăng:

Nguyên Kiên – Hoàng Xuân Thiên

Sớm Cao Đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

BHD GDPT Bình Định nguyện cầu Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh