BHD Trung Ương Truy Thăng & Phân Ưu Cố HT Nguyên Kiên

Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính Phân Ưu và cầu nguyện cho hương linh:

Cố Huynh trưởng cấp Tấn tân thăng:

Nguyên Kiên – Hoàng Xuân Thiên

Sớm Cao Đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

Lễ Nhập Quan – Phủ Kỳ Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Lam – LA THÀNH TỴ

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam phân ưu cùng tang quyến cố HTr Quảng Hoa Trần Thị Liễu (Bình Định)

Huệ Quang GĐPTVN

Tang lễ của HTr cấp Tín Minh Lễ – Lê Thắng, Gia trưởng GĐPT Từ Lâm (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN