BHD Trung Ương Truy Thăng & Phân Ưu Cố HT Nguyên Kiên

Ban Hướng dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính Phân Ưu và cầu nguyện cho hương linh:

Cố Huynh trưởng cấp Tấn tân thăng:

Nguyên Kiên – Hoàng Xuân Thiên

Sớm Cao Đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam phân ưu

phuocthanh

Cảm Tạ – Tri Ân

phuocthanh

BHD Bình Định : Vô Cùng Thương Tiếc

phuocthanh