BHD.GĐPT Bình Phước phân ưu

BP

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Phước

Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn

Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tín

Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tập

Nhất tâm cầu nguyện:

Huynh trưởng Cấp Tấn TRẦN THỊ THÚY HỒNG

Pháp danh Đồng Đào, thọ Bồ Tát Giới tại gia pháp tự PHƯỚC NHƯ

sinh năm Kỷ Sửu

 Gia Trưởng GĐPT Đức Châu thuộc BHD Gia Định,

hiền thê của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG

Ủy viên Thường vụ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Từ trần ngày 23.06.2016 (nhằm ngày 19.05 Bính Thân)

Hưởng thọ 68 tuổi.

Cao Đăng Phật Quốc

Thành kính chia buồn cùng HTr Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và gia đình.

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Daklak thành kính tưởng niệm

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

Cung an chức sự Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

nhuanphap