BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Trại Thi Vượt Bậc Ngành Oanh Và Ngành Thiếu Năm 2012

BHD GĐPT Khánh Hòa Tổ Chức Trại Thi Vượt Bậc Ngành Oanh Và Ngành Thiếu Năm 2012

 Nền giáo dục GĐPT VN dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà , lấy Bi-Trí-Dũng làm mục tiêu , lấy Giới Định Huệ làm định hướng, dựa trên tinh thần Ngũ minh pháp mà thiết lập nội dung giáo dục đưa đạo vào đời sống của xã hội .

 Trong không khí  của mùa xuân  đang còn những chậu mai vàng khoe sắc trên khắp thôn xóm ViệtNam. Hai ngày qua ,thứ bảy  03 và 04.2.2012  nhằm ngày13 và 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn , tại  khuôn viên chùa Kim Sơn -Lương Sơn- Khánh Hòa  trại Tất Đạt Đa ( tên của hoàng tử con vua Suddohodana, có nghĩa là bậc minh triết ( Tịnh Phạn) và Hoàng hậu MaDa ở nước Ca Tỳ La Vệ, nằm dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp sơn, phía Đông Bắc Ấn Độ, ngày nay thuộc nước NéPal, người có đầy đủ mọi thứ lạc thú, nhưng đã từ bỏ tất cả, để tự đi  tìm ra được câu giải đáp cho cội nguồn đau khổ của nhân loại, khai sáng ra đạo Phật.) được khai diễn ,  dành cho 195 trại sinh  của 18 đơn vị thuộc Thành phố Nha Trang về tham gia cuộc khảo sát vượt bậc học Chân cứng – Tung bay của ngành Oanh .Bậc học Hướng thiện – Sơ thiện của ngành Thiếu và quanh sườn núi khuôn viên chùa Đa Bảo- Đường đệ Nha Trang trại Tất Bát La  (-Danh từ liên quan mật thiết đến sự kiện lịch sử ,về quá trình chứng đắc của Thái tử Tất Đạt Đa .Sau bao năm một mình  tìm Thầy học đạo nhưng tất cả không nơi nào giải quyết được sự đau khổ và sinh tử nhân loại .  Sau 49 ngày đêm tham thiền nhập định thể nhập chân lý, khi sao mai mọc Ngài bừng giác ngộ , chứng đắc quả vị Vô thượng thành đạo  Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác được gọi là Phật với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni và cây Tất Bát La có tên là cây Giác Ngộ hay là Cây Bồ Đề từ đó )   để tổ chức trại   khảo sát vượt bậc Trung thiện và Chánh thiện cho 56 trại sinh thuộc các đơn vị GĐPT Huyện Diên Khánh và  Nha Trang . Tại hai  địa điểm ngoài sự điều hành của Ban Quản trại ,  được  chư  Tôn  Thiền đức sở tại thương yêu bảo bọc,  luôn có mặt động viên tinh thần anh chị em từ Ban Quản trại đến trại sinh .

Thông qua chương trình trò chơi lớn  vượt qua đèo dốc cao,  với đường đi khúc khuỷu quanh co hay vượt cầu dây đong đưa theo chiều gió luôn thử thách tinh thần dũng trí của mỗi trại sinh tham dự.

 Nhìn nét mặt tươi vui của các em sau cuộc hành trình vất vả, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn líu lo ,kể lại đoạn đường trải nghiệm khi về đến vị trí cuối cùng, đã nói lên sự thành công tốt đẹp của hai  trại,  mở đầu cho việc tu học toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2012 nầy.

                                                                                                                                       Tâm Kim

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2019

phuocthanh

Cáo bạch Hòa Thượng Thích Đồng Tâm – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

phuocthanh