Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2024 của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

Ngày 18.12.2022, vào lúc 8 giờ, tại Tu viện Quảng Hương Già Lam. Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hiện diện tham dự có 66 Huynh trưởng, thành phần gồm Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam; Ban Thường vụ, Ban viên và phụ tá Ban viên BHD.TƯ; Đại diện BHD.TƯ tại các Miền; BCH.TƯ Cựu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Tổng thư ký BHD các tỉnh/thị.

Chủ tọa đoàn: HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San, Phó trưởng ban Điều hành; HTr Cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, Phó trưởng ban ngành Nam; HTr Cấp Dũng Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Phó trưởng ban ngành Nữ.

Toàn thể Lam viên hiện diện trang nghiêm cử hành nghi thức niệm Hồng danh Bổn sư cầu gia bị, Cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam, phút tưởng niệm. Sau lời khai mạc của HTr Phó trưởng ban Điều hành BHD.TƯ, Hội chúng tuần tự triển khai nội dung chương trình “Hội Nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2024 của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam”:

  • Thông qua Báo cáo sơ kết sinh hoạt và Phật sự của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam giữa nhiệm kỳ (từ 28.11.2020 đến 18.12.2022).
  • Các Ủy viên BHD.TƯ báo cáo công tác Phật sự.
  • Các BHD tỉnh/thị báo cáo tình hình sinh hoạt của địa phương.
  • Điều chỉnh, bổ sung nhân sự BHD.TƯ hiện đang khuyết.
  • Duyệt đề án Phật sự và lịch sinh hoạt năm 2023.
  • Triển khai các nội dung Phật sự quan trọng trong tháng 01 và tháng 02.2023.

HTr Cấp Dũng Nguyên Hoành Lê Văn San thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam ban huấn thị sách tấn tinh thần, kêu gọi Lam viên các cấp cùng nhau thực hiện thành tựu đề án Phật sự còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Sau khi hoàn tất chương trình Nghị sự, Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2024 của BHD Trung ương GĐPT Việt Nam bế mạc, hồi hướng lúc 11g30 cùng ngày.

Phóng viên Trang Nhà thực hiện trực tiếp tại Hội nghị.

Bài khác nên xem

Ngành Nữ BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức ngày Hạnh 2012

phuocthanh

Trại Tứ Ân – BHD GĐPT KonTum

phuocthanh

Lễ cung nghinh Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Đức hạ Chơn thăng thượng giá

phuocthanh