Trại Vượt Bậc Kiền Trắc Chánh Thọ – Từ Nghiêm

Trời còn giăng sương sớm tinh tấn ta bước theo Ngài – Ngại gì bao thế kỷ ánh sáng Như Lai hằng soi – Nhiệm mầu chưa Kiền Trắc bền ghi công ấy muôn đời – Đường ngàn dặm trăng sáng soi vó câu qua sông dài.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 5/2015

Tâm Lễ

Miền Vạn Hạnh

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận: Lễ Cầu An và Hội nghị Huynh Trưởng đầu năm Qúy Tỵ – 2013.

phuocthanh