BHD.GĐPT Khánh Hòa: Tổ chức thi kết khóa bậc Lực – năm 2018

 

Lúc 7g30 ngày 30-12-2018, tại giảng đường Trường Trung cấp Phật học Khánh Hòa. Kết thúc một năm tu học 2018, BHD.GĐPT Khánh Hòa kết hợp với hai BHD.GĐPT Bình Định và BHD.GĐPT Phú Yên tổ chức chung thành một Hội đồng thi kết khóa cho Huynh trưởng học viên bậc Lực các khóa 19 đến khóa 23 của các năm thứ nhất đến năm thứ năm. Buổi thi diễn ra rất nghiêm túc, Huynh trưởng dự thi được phân bổ vị trí ngồi theo lập trình xen kẻ hợp lý với số liệu các khóa học đủ điều kiện tham gia kỳ nầy.  Chương trình điều hành đúng quy trình đề ra, dưới sự chứng kiến của Thường vụ Ban Hướng Dẫn sở tại. Sau phần hành chánh, Anh Tâm Kim – Chủ tịch Hội đồng Giám thị địa phương tiếp nhận bộ đề thi còn niêm phong do Huynh trưởng Nguyên Hải Mào Phú Thanh, đaị diện BHD TƯ giám sát trao lại, trước các Huynh trưởng thí sinh dự thi. Đầu tiên phần thi Trắc nghiệm qua 45 phút , học viên được nghỉ giải lao 10 phút và  tiếp tục 90 phút  làm bài tự luận. Buổi thi kết thúc lúc 11g30 phút cùng ngày .,.

                                                                          Tâm Kim-Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

                                                                                                         

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Bát Quan Trai Giới lần I năm 2013

phuocthanh

Kỳ thi kết khóa Bậc Lực năm học 2014 – Miền Liễu Quán

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa Kiên , Trì, Định, Lực

phuocthanh