BHD GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khóa Bậc Lực Năm 2011

BHD GĐPT Cam Ranh Tổ Chức Thi Kết Khóa bậc Lực Năm 2011
Sáng nay (18.12.2011), tại văn phòng Ban Hướng Dẫn (Chùa Từ Vân). Thực hiện Thông tư của Ban điều hành bậc Lực Trung Ương – Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Cam Ranh tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm học 2011.
             Theo sự ủy nhiệm của BĐH bậc Lực Trung Ương, BHD Cam Ranh đã thực hiện đề thi cho các bậc Lực từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Riêng đề thi của bậc Lực năm thứ năm do BĐH bậc Lực TƯ chuyển về.
             Số lượng Huynh Trưởng học viên được xét đạt đủ điều kiện tu học trong năm, tham gia dự thi như sau:
             – Bậc Lực năm thứ nhất                   :           06 / 08 HTr
            – Bậc Lực năm thứ hai                       :           10 / 11 HTr
            – Bậc Lực năm thứ ba                        :           00 / 00 HTr
            – Bậc Lực năm thứ tư                        :           05 / 05 HTr
            – Bậc Lực năm thứ năm                    :           10 / 13 HTr
             Anh Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Ủy viên Oanh Vũ Nam BHD Trung Ương, thay mặt Ban điều hành bậc Lực Trung Ương về giám sát kỳ thi.
             Đúng 08 giờ 00, nghi thức khai mạc diễn ra trang nghiêm. Anh Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, giám sát và Anh Quảng Thừa – Tôn Thất Phú, Trưởng BHD Cam Ranh đã lần lượt ban khuyến từ sách tấn việc tu học của Huynh Trưởng.
                    Từ 08 giờ 30, Huynh Trưởng học viên bắt đầu làm bài thi với hai hình thức trắc nghiệm và tự luận. Đến 11 giờ 30, kỳ thi kết khóa bậc Lực năm học 2011 kết thúc hoàn mãn.
             Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được.
                                                                         Tin và Ảnh : VP BHD Cam Ranh 

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc học huynh trưởng: Kiên,Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

Kinh Thiện Sinh

datthinh

BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức thi kết khóa Bậc Lực năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN