BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính tưởng niệm

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

vô cùng thương tiếc:

HTr Cấp Dũng Minh Đăng-Lê Văn Thi

Cựu Ủy Viên Nội Vụ BHD.GĐPT Thừa Thiên-Huế

Xả báo thân lúc 22 giờ ngày 05.01.2017 (nhằm ngày 08.12 Bính thân)

Hưởng thọ 79 tuổi

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Cam Ranh

+ Nhất tâm cầu nguyện Chư Phật mười phương thùy từ tiếp độ

chơn linh anh Minh Đăng cao đăng Phật quốc.

+ Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Bài khác nên xem

(BHD Bình Định) Tang lễ HTr cấp Tấn Thị Nguyện – Nguyễn Kim Nhẫn

nhuanphap

Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Hải Ngoại

datthinh

Cảm tạ

nhuanphap