Cảm Niệm của BHD GĐPT Khánh Hòa

LỜI CẢM NIỆM

CỦA BHD GIA ĐÌNH PHẬT TỬ  KHÁNH HÒA TRONG TANG LỄ
ANH NGUYÊN NGỘ NGUYỄN SĨ THIỀU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Kính thưa chơn linh anh Nguyên Ngộ kính mến.
Kính thưa tang gia hiếu quyến

Chúng em BHD GĐPT Khánh Hòa đại diện cho các Gia Trưởng – Huynh Trưởng  – Ban bảo trợ và Đoàn Sinh GĐPT Khánh Hòa xin thành kính đảnh lễ Chơn linh Anh, người anh vô cùng kính thương của chúng em.

Kính thưa anh.
Dẫu biết cuộc đời là vô thường, giả tạm. Các pháp đều vô ngã và tứ đại luôn chống trái lẫn nhau. Nên trên đời nào có gì là hữu thường, miên viễn:


“Đã có hình thì ắt có hoại
Ỷ chi chi mà mắt chi chi”

Nên việc tử sinh là lẽ thường, là quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Nhưng sự hiện diện của Anh tám mươi lăm năm trong cuộc đời thường và 60 năm trong đời sống đạo, trong GĐPT ViệtNam để anh em mình thân quyến trong lý tưởng Áo Lam là một điều đáng nói đáng tôn vinh.

Bởi lẽ trong tám mươi lăm năm anh sống cho đời và 60 năm Anh sống trọng cho Đạo, cho lý tưởng GĐPT ViệtNamlà một cuộc sống cao cả và trong sáng. Nên trong sự mất mát, đau thương vô thường vẫn có sự hạnh phúc hữu thường đó là hình ảnh Anh mãi còn, mãi sống trong chúng em và mọi người. Đã trở thành một giềng mối truyền thừa, lập trình sống động, tâm truyền tâm, thiêng liên cao quý.

Nghĩ về anh, tưởng về anh, nhớ về anh, chúng em luôn luôn thấy anh trong mỗi bước đi trên con đường mà anh em mình đả chọn. Nên đóa sen Nguyên Ngộ dẫu xa lìa mà vẫn:

Sen hiện hữu đã trở thành sen tâm thức
Bước đường trần đã hóa hiện tinh khôi
Hình ảnh anh, tư chất một con người
Sự thể hiện như một thông điệp sống.

Cho nên  giờ đây đảnh lễ tưởng niệm anh, chúng em nguyện:

Tiếp bước anh, con đường Anh đã chọn
Dẫu chông gai vẫn đến đích cuối cùng
Tất cả vì đời, vì lý tưởng áo lam
Chúng em sống, như anh đã sống
“Pháp nhĩ như thị”, “Khứ lại như thị”
Anh em mình cùng cười lẽ tự nhiên
Anh sẽ về trong cỏi đời vô biên
Dìu chúng em bước, những bước đi vững chắc.

Bái biệt anh
Lời tâm thành nguyện ước
Đón chờ anh.

Kính ngưỡng nguyện chư Phật mười phương từ bi tiếp độ chơn linh anh sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa

Nguyên Hoa – Nguyễn Thị Khánh

 

 

Bài khác nên xem

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUÂN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD GĐPT Lâm Đồng) KHẤP BÁO

nhuanphap

Điếu từ của BĐD GĐPT Quảng Ngãi

datthinh