Đại diện Miền Quảng Đức: Thành kính phân ưu

Vong hoa 13-01
Nam mô A Di Đà Phật
Nhận được tin:
Cụ Bà: TRẦN THỊ HOÀNG ANH
Pháp danh Diệu Hoàng
Sinh năm: 1936
Là Thân mẫu của HTr Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường
– Ủy viên Tu Thư BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
– Trưởng Ban BHD Quảng Đức – Sài Gòn

Cũng là Nhạc mẫu của HTr Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức – Sài Gòn.

Vừa từ trần lúc 0h40 ngày 17.05.2016 nhằm ngày 11.04 Bính Thân.
Hưởng thọ: 80 tuổi
Thành kính chia buồn đến Huynh trưởng Châu Mạnh Cường và gia đình.
Nguyện cầu Chư Phật tiếp độ cụ bà vãng sanh cực lạc quốc.
Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật
***
Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Quảng Đức
Huynh trưởng Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Biên Hòa – Khai Khóa Bậc Lực Năm 2014

Linh Nguyên

Thông Điệp Phật Đản của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ PL 2562

phuocthanh

Tin buồn

nhuanphap