Trang chủ / HĐ xã hội / BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Nguyễn Văn Tích

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Nguyễn Văn Tích

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG HTr CẤP TẤN

VÀ TOÀN THỂ ĐOÀN VIÊN GĐPT CAM RANH

Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam

THỊ ĐỨC – NGUYỄN VĂN TÍCH

Nguyên Đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận tại huyện Ninh Sơn

Tạ thế ngày 02.8.2017 (tức ngày 11.6 nhuần – Đinh Dậu)

+ Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện hương linh

HTr Thị Đức nương bóng thuyền từ vãng sanh Phật quốc

+ Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến BHD.GĐPT Ninh Thuận,

cùng gia quyến của cố HTr Thị Đức – Nguyễn Văn Tích.

Ý kiến