BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Nguyễn Văn Tích

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN – HỘI ĐỒNG HTr CẤP TẤN

VÀ TOÀN THỂ ĐOÀN VIÊN GĐPT CAM RANH

Nhận được tin:

Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam

THỊ ĐỨC – NGUYỄN VĂN TÍCH

Nguyên Đại diện BHD.GĐPT Ninh Thuận tại huyện Ninh Sơn

Tạ thế ngày 02.8.2017 (tức ngày 11.6 nhuần – Đinh Dậu)

+ Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm cầu nguyện hương linh

HTr Thị Đức nương bóng thuyền từ vãng sanh Phật quốc

+ Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến BHD.GĐPT Ninh Thuận,

cùng gia quyến của cố HTr Thị Đức – Nguyễn Văn Tích.

Bài khác nên xem

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam Kính Viếng

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai:Nguyện cầu Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Úc Đại Lợi

datthinh