BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

Dong Daoz

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
*
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam
Nhận được tin:
*
Huynh trưởng Cấp Tấn TRẦN THỊ THÚY HỒNG
Pháp danh Đồng Đào, thọ Bồ Tát Giới tại gia pháp tự PHƯỚC NHƯ
sinh năm Kỷ Sửu
 Gia Trưởng GĐPT Đức Châu thuộc BHD Gia Định,
hiền thê của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
Từ trần ngày 23.06.2016 (nhằm ngày 19.05 Bính Thân)
Hưởng thọ 68 tuổi.
*
BHD Trung ương GĐPT Việt Nam
Thành kính chia buồn cùng HTr Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và gia đình.
Nguyện cầu chơn linh HTr Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng
Hoa Khai Kiến Phật Thoát Sanh Tử
*
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 2 : Lễ Phủ Kỳ Cho Cố HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh

GĐPT Đức Hải (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức chu niên lần thứ 17

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn Gia Định Kính Viếng

datthinh