BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Phân ưu

Dong Daoz

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
*
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam
Nhận được tin:
*
Huynh trưởng Cấp Tấn TRẦN THỊ THÚY HỒNG
Pháp danh Đồng Đào, thọ Bồ Tát Giới tại gia pháp tự PHƯỚC NHƯ
sinh năm Kỷ Sửu
 Gia Trưởng GĐPT Đức Châu thuộc BHD Gia Định,
hiền thê của Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Hạnh PHẠM PHƯỚC HÙNG
Ủy viên Thủ quỹ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam
Từ trần ngày 23.06.2016 (nhằm ngày 19.05 Bính Thân)
Hưởng thọ 68 tuổi.
*
BHD Trung ương GĐPT Việt Nam
Thành kính chia buồn cùng HTr Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và gia đình.
Nguyện cầu chơn linh HTr Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng
Hoa Khai Kiến Phật Thoát Sanh Tử
*
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Phân Ưu

phuocthanh

BHD Ninh Thuận Tổ chức Lễ Công Nhận Chính Thức GĐPT Phước Lợi

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Nguyễn Văn Tích

Huệ Quang GĐPTVN