BHD GĐPT Cam Ranh Phân ưu cùng gia quyến cố HTr Lâm Thị Vui

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử Cam Ranh nhận được tin:

Huynh trưởng Cấp Tín GĐPT Việt Nam LÂM THỊ VUI – Sinh năm 1950 (Canh Dần),
Pháp danh QUẢNG HIỀN, thọ Tại gia Bồ tát giới Pháp tự HẢI ĐỨC. 

Thuận thế vô thường xả bỏ báo thân lúc 8g25 ngày 21 tháng 09 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 29.10.2018).

Là Hiền thê của HTr Cấp Tấn NGUYỄN VĂN NUÔI, Pháp danh TÂM DƯỠNG; Phụ tá Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phó Trưởng ban Điều hành BHD.GĐPT Biên Hòa

Toàn thể lam viên GĐPT Cam Ranh thành tâm chia buồn sâu sắc đến anh Lê Văn Nuôi và tang gia hiếu quyến. Nhất tâm nguyện cầu hương linh Huynh trưởng Lâm Thị Vui, Pháp danh Quảng Hiền, thọ Tại gia Bồ tát giới Pháp tự Hải Đức siêu sanh Phật quốc.

Bài khác nên xem

Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Cam Ranh) Mừng Xuân Di Lặc

phuocthanh

BHD Trung Ương Phân Ưu

ducquang

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang