BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính chia buồn

 

NAMMÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được TIN BUỒN

–    Nhạc Mẫu của HTr Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương, Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

–    Thân Mẫu của HTr Cấp Tín Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng thư ký BHD GĐPT Cam Ranh.

–    Hiền Mẫu của HTr Cấp Tín Huệ Yến Lê Thị Vân, Ủy viên Thiếu Nữ BHD GĐPT Cam Ranh.

 

là Cụ Bà NGUYỄN THỊ LỘI – Pháp danh Diệu Liên, Sinh năm Đinh Mão

Nguyên Quán Gia Hội – Thừa Thiên Huế

Trú Quán thôn Quảng Đức – Xã Cam Hiệp Nam – Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa

Đã tạ thế lúc 14h25 ngày 25.04.2012 nhằm ngày mùng 05 tháng 04 Nhâm Thìn

Hưởng Thọ 86 tuồi

Lễ Tang được tổ chức tại Tư gia

Lễ Nhập Liệm lúc 13h30 ngày 26.04.2012 nhằm ngày 06.04 Nhâm Thìn

Lễ Di Quan lúc 17h00 ngày 27.04.2012 nhằm ngày 07.04 Nhâm Thìn

An táng tại nghĩa tang liên thôn Suối Cát –  Xã Cam Hiệp –  Huyện Cam Lâm – Khánh Hòa

Chúng tôi, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử  Việt Nam

xin thành kính chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ Bà

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

(Thích Thái Hòa) Phương pháp chuyển hóa đời sống nghèo khó và tai nạn

nhuanphap

BHD.GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

BHD Quảng Đức Sài Gòn Kính Viếng

ducquang