Phân Ưu của BHD Lâm Đồng

 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng
NGUYỄN KHẮC THỌ -Pháp danh THỊ ĐỀ
Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

Huệ Quang GĐPTVN

Điếu văn BHD Quảng Nam 2

datthinh