Phân Ưu của BHD Lâm Đồng

 

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh
Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng
NGUYỄN KHẮC THỌ -Pháp danh THỊ ĐỀ
Nguyên Đại diện BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Miền Liễu Quán.
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Thành kính chia buồn cùng tang quyến

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai:Nguyện cầu Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Thư Báo Tang

phuocthanh

BHD Kon Tum: Phân ưu

nhuanphap