BHD.GĐPT Khánh Hòa KHẤP BÁO

ADD

KHẤP BÁO

Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa

vô cùng thương tiếc báo tin:

Huynh trưởng  Cấp Tấn NGÔ THỊ DIỆU TÂM – Pháp danh Nguyên Thành

Trại sinh Vạn Hạnh VI; Liên Đoàn trưởng GĐPT Phú Đức – Nha Trang – Khánh Hòa

Vừa xả báo thân tại tư gia  lúc 18 giờ 45 phút ngày  07-6-2016

(nhằm ngày 03-5 Bính Thân) – Thọ 64 tuổi

Lễ nhập liệm vào lúc 06 giờ 30 ngày 08-6- 2016

Lễ Truy điệu và phủ kỳ vào lúc 19 giờ ngày 08-6-2016

Lễ Di quan vào lúc 15g 30 ngày 09-6-2016

An táng tại nghĩa trang Khổng Học, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa kính mong trên Chư Tôn Thiền đức, Tăng Ni cố vấn và Lam viên xa gần nhất tâm hộ niệm cho hương linh Huynh trưởng Nguyên Thành  siêu sanh tịnh độ.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Thông tư: Tang lễ Trưởng lão HT thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH

nhuanphap

Cảm tạ

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện cố HTr Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình

Huệ Quang GĐPTVN