BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH

Vô cùng thương tiếc  nhận được tin

Chị : Nguyễn Thị Bính

 Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Ngành Nam  Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Anh Nguyễn Công Minh

Lam Viên CAM RANH  – CAM LÂM Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị trực vãng TÂY PHƯƠNG

Về với đất PHẬT.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Tập Giác Tịnh Nguyễn Đăng Thuần Gia Trưởng GĐPT Khánh Mỹ – Hàm Tân – Bình Thuận

phuocthanh

HTr Diệu Hồng – Cam Thị Hằng Nga chia sẻ tình Lam

Huệ Quang GĐPTVN

Bản Tin số 2: Tang Lễ Cố HTr Chúc Hỷ Phan Duy Khánh

Huệ Quang GĐPTVN