BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH

Vô cùng thương tiếc  nhận được tin

Chị : Nguyễn Thị Bính

 Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Ngành Nam  Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Anh Nguyễn Công Minh

Lam Viên CAM RANH  – CAM LÂM Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị trực vãng TÂY PHƯƠNG

Về với đất PHẬT.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

Thông bạch về hình thức viếng tang của HT viện chủ chùa Phật Ân

nhuanphap

Lễ phủ kỳ hiệu Sen Trắng và tưởng niệm HTr cấp Tấn Như Niên – Nguyễn Đình Vang (nhạc sỹ Hằng Vang)

Huệ Quang GĐPTVN

Cung an chức sự – Thành phần Ban Tổ chức – Chương trình Lễ tang của cố HTr cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN