BHD GĐPT Cam Ranh: nguyện cầu Trực Vãng Tây Phương

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH

Vô cùng thương tiếc  nhận được tin

Chị : Nguyễn Thị Bính

 Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Ngành Nam  Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử CAM RANH vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Anh Nguyễn Công Minh

Lam Viên CAM RANH  – CAM LÂM Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị trực vãng TÂY PHƯƠNG

Về với đất PHẬT.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại Chúc Tết

ducquang

Bản tin số 4: Lễ truy thăng cấp Dũng

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Thuận nhất tâm cầu nguyện Vãng sanh Phật Quốc

phuocthanh