Home » Cáo bạch của Hội đồng Tăng già Bản thệ

Cáo bạch của Hội đồng Tăng già Bản thệ


Bài khác nên xem

LỄ RA MẮT BAN BẢO TRỢ GĐPT CAM RANH

Huệ Quang GĐPTVN

Phật sự các đơn vị GĐPT tại Đà lạt đã thực hiện trong lễ Vu Lan 2559.

phuocthanh

BHD Gia Định – Khóa tu Bát quan trai giới – Nữ Phật tử

nhuanphap