BHD GĐPT Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện cố HTr Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BHD Gia Đình Phật Tử Tỉnh Ninh Thuận
Nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Tấn DƯƠNG KIM TÌNH – Pháp danh NHỰT NGHĨA
Phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng

Sau thời gian điều trị bệnh đã thuận thế vô thường
vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 01/4/2015 tức ngày (13/2 năm Ất Mùi).
Hưởng thọ 75 tuổi.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh cố HTr cấp Tấn Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình
Cao Đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

Phân Ưu của BHD GĐPT VN tại Âu Châu

datthinh

Người đi, tiếng nói vẫn còn

nhuanphap

BHD GĐPT Gia Định – Phân ưu

nhuanphap