BHD GĐPT Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện cố HTr Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

BHD Gia Đình Phật Tử Tỉnh Ninh Thuận
Nhận được tin:
Huynh trưởng cấp Tấn DƯƠNG KIM TÌNH – Pháp danh NHỰT NGHĨA
Phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng

Sau thời gian điều trị bệnh đã thuận thế vô thường
vào lúc 6 giờ 55 phút ngày 01/4/2015 tức ngày (13/2 năm Ất Mùi).
Hưởng thọ 75 tuổi.

Nhất tâm cầu nguyện hương linh cố HTr cấp Tấn Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình
Cao Đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Vô Cùng Thương Tiếc

ducquang

Cáo tang: Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ Hằng Vang vừa mệnh chung

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN