BHD GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN VÀ LAM VIÊN GĐPT CAM RANH

Thành kính phân ưu cùng BHD Quảng Đức – Sài gòn và tang gia hiếu quyến của:

Cố HTr cấp Tấn Nguyên Kiên – HOÀNG XUÂN THIÊN

Từ trần lúc 20 g 30 ngày 21.11.2012 (08.10 Nhâm Thìn) tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Nguyên Ủy viên BHD. GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Trưởng ban bảo trợ GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Gia Trưởng GĐPT Chánh Thọ
– Gia Trưởng GĐPT Từ Nghiêm
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Vp BHD GĐPT CamRanh

Bài khác nên xem

Thư Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Âu Châu

datthinh

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu chơn linh Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Viếng tang thân mẫu của HTr Chúc Lạc Phan Duy Xuân – Phụ tá UV Văn nghệ BHD.TƯ

Huệ Quang GĐPTVN