BHD GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN VÀ LAM VIÊN GĐPT CAM RANH

Thành kính phân ưu cùng BHD Quảng Đức – Sài gòn và tang gia hiếu quyến của:

Cố HTr cấp Tấn Nguyên Kiên – HOÀNG XUÂN THIÊN

Từ trần lúc 20 g 30 ngày 21.11.2012 (08.10 Nhâm Thìn) tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Nguyên Ủy viên BHD. GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Trưởng ban bảo trợ GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Gia Trưởng GĐPT Chánh Thọ
– Gia Trưởng GĐPT Từ Nghiêm
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Vp BHD GĐPT CamRanh

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Bình Định thành kính phân ưu

GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

Thành Kính Phân Ưu – ĐTR.- Định Quang & Gia đình Lam viên Lâm-Đồng (cũ)

phuocthanh