BHD GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN VÀ LAM VIÊN GĐPT CAM RANH

Thành kính phân ưu cùng BHD Quảng Đức – Sài gòn và tang gia hiếu quyến của:

Cố HTr cấp Tấn Nguyên Kiên – HOÀNG XUÂN THIÊN

Từ trần lúc 20 g 30 ngày 21.11.2012 (08.10 Nhâm Thìn) tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Nguyên Ủy viên BHD. GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Trưởng ban bảo trợ GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
– Nguyên Gia Trưởng GĐPT Chánh Thọ
– Gia Trưởng GĐPT Từ Nghiêm
NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Vp BHD GĐPT CamRanh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà kết hợp thực hiện công tác từ thiện cuối năm Nhâm Thìn.

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định phân ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định-Lễ di Kim Quan Nhập Tháp Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Ngưỡng Quan – An Nhơn Bình Định

phuocthanh