GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng đạo hiệu thượng NGUYÊN hạ NHƯ

Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn

– Thành viên Ban Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định,
– Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành (BHD Gia Định)
Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Thuận đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

Hình ảnh: Lễ tang Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đồng hạ Tâm

Huệ Quang GĐPTVN

BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

ducquang