GĐPT Cam Ranh thành kính đảnh lễ Giác linh HT Thích Nguyên Như

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng đạo hiệu thượng NGUYÊN hạ NHƯ

Trụ trì chùa Tập Thành – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn

– Thành viên Ban Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Gia Định,
– Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Đức Thành (BHD Gia Định)
Đã thu thần thị tịch lúc 16g36′ ngày 29/4/2019
Nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tập Thành Cổ Tự – Quận Bình Thạnh – Sài Gòn
Trụ thế 74 năm – 54 Hạ lạp.

Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh nhất tâm nguyện cầu Giác linh Hòa thượng CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Ban HƯớng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 kính tiến

ducquang

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

phuocthanh

Thư cảm tạ tang lễ HTr cấp Dũng Nguyên Xuân – Lê Mai

nhuanphap