BHD GĐPT Cam Ranh: Lễ kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo – PL.2562

Để tưởng nhớ ân đức cao cả của Thế Tôn đã vì lòng thương đến với tất cả chúng sanh nên Ngài đã rời bỏ cuộc sống phú quý xa hoa của một bậc Đế vương, quyết chí xuất gia tầm đạo tìm ra con đường giác ngộ, giải thoát mọi loài ra khỏi bể khổ trầm luân, mở đường xây dựng một thế giới an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Trên tinh thần đó, tối ngày mùng 8 tháng Chạp năm Mậu Tuất (13/01/2019), tại Chùa Từ Vân – TP.Cam Ranh; trên 500 Phật tử là Huynh trưởng – Đoàn sinh GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh, Đơn vị GĐPT Từ Vân (BHD.GĐPT Khánh Hòa), cùng quý đạo hữu Phật tử gần xa, vân tập về lễ đài tham dự lễ hội kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo – PL.2562.

Mở đầu lễ hội là chương trình văn nghệ cúng dường, Lam viên GĐPT đã trình diễn những tiết mục ca, múa, nhạc với chủ đề “Ca ngợi đức Thế Tôn”. Sau chương trình văn nghệ, toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón Chư tôn Hòa thượng đạo hiệu Thích Thông Anh, Thích Tâm Trí; chư Thượng tọa, Đại đức tăng trú xứ chùa Từ Vân, quang lâm lễ đài để chứng minh và lâm nghi khóa lễ Thành đạo; đồng cầu nguyện Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sanh an lạc. Tiếp đến, Hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Trí đăng lâm thuyết pháp, lân mẫn ban bố cho hàng Phật tử hiểu rõ về “Ý nghĩa Phật thành đạo” và tinh thần đoạn tuyệt “Vô minh” theo giáo lý của đạo Phật.

Đêm lễ hội kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo – PL.2562 đã thành tựu viên mãn, hội chúng đồng hoan hỷ trong niềm tin ánh sáng chân lý của đức Phật sẽ tồn tại miên viễn trên thế gian này.

Tin: Phước Chiếu – Hình ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ

Bài khác nên xem

Thông Tư: Tổ chức Lễ cầu siêu – Lễ cầu an cho nạn nhân bị động đất ở Nepal

phuocthanh

Lễ Hiệp kỵ của Gia đình Phật tử Biên Hòa – PL.2567 – DL.2023

Huệ Quang GĐPTVN

Trùng tu – Tu Viện Quảng Hương Già Lam

phuocthanh