BHD Lâm Đồng cùng BHT các đơn vị tại khu vực Đà Lạt đã tổ chức trại giao lưu .

0

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD Lâm Đồng năm 2017.

Ngày 24/9/2017, BHD cùng BHT các đơn vị tại khu vực Đà Lạt đã tổ chức trại giao lưu .
Tham dự có Chị trưởng, phó ban cùng các thành viên BHD, UBQT GĐPT Lâm Đồng. Có 8/8 đơn vị tham dự với số lượng trên 250 HT và đoàn sinh 3 ngành Đồng, Thiếu và Thanh.
Trong một ngày trại giao lưu, BQT đã tổ chức các trò chơi dân gian, tập những bài ca sinh hoạt, nấu cơm di động v.v… Không khí trại vui tươi, phấn khởi, kết nối tình Lam giữa các đơn vị, qua đó trao đổi những kinh nghiệm trong sinh hoạt.
Trại đã chấm dứt vào lúc 15 giờ cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng
Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.