BHD.GĐPT Cam Ranh công nhận chính thức GĐPT Từ Hiệp

DSC_0629Duyên khởi, GĐPT Từ Hiệp được hình thành từ năm 1998, nhưng sinh hoạt không bao lâu lại gián đoạn vì những trở duyên nội tại lẫn khách quan.

Mười năm sau, năm 2008 mới tổ chức tái sinh hoạt. Đoàn sinh thời điểm này có lúc lên tới 50 em, nhưng lại thiếu HTr cầm đoàn, do vậy không thể lèo lái và giữ vững được. Một lần nữa, GĐPT Từ Hiệp lại ngưng hoạt động.

 Mãi đến tháng 3 năm 2012, nhờ sự thương yêu, khuyến tấn của Đại Đức trụ trì chùa Từ Hiệp, đơn vị mới được hồi sinh. Bên cạnh đó, có sự quan tâm hỗ trợ thường xuyên của BHD.GĐPT Cam Ranh thông qua Ban Đại diện GĐPT Cam Lâm; sự trợ duyên đắc lực của một số HTr đơn vị Từ Lâm; sự khuyến khích của quý Bác đạo hữu địa phương. Tất cả thuận duyên ấy đã mang đến cho GĐPT Từ Hiệp một luồng sinh khí mới, giúp cho Lam viên Từ Hiệp hoan hỷ siết tay nhau chung xây đơn vị bằng tất cả tín tâm. Tuy còn sơ cơ, non yếu, nhưng với tất cả lòng nhiệt huyết của HTr và Đoàn sinh, đơn vị Từ Hiệp đã từng bước ổn định tổ chức. Hiện tại, nhân sự của đơn vị có 12 Huynh Trưởng và 55 Đoàn sinh, trong đó Đoàn sinh Thiếu Nam 07 em, Thiếu Nữ 20 em, Oanh Vũ Nam 15 em và Oanh Vũ Nữ 13 em.

 Được sự giáo dưỡng của Đại Đức trụ trì và sự hoan hỷ cho phép thành lập Gia Đình của BĐD Phật giáo Cam Lâm, cùng sự đồng thuận của BHD.GĐPT Cam Ranh. Sau khi nhận Ủy Nhiệm Thư hơn 9 tháng qua, đến nay, việc sinh hoạt đã ổn định và đi vào nề nếp. Đại diện BHD tại Cam Lâm, Ủy viên Nội Vụ, Ủy Viên Tổ Kiểm đã có trình thư đề nghị BHD xét duyệt cho GĐPT Từ Hiệp được Công Nhận chính thức.

Nhân kỷ niệm Vía Xuất Gia, lúc 14 giờ ngày 17.3.2013 vừa qua tại Chùa Từ Hiệp, BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức lễ công nhận cho đơn vị GĐPT Từ Hiệp chính thức sinh hoạt trong Đại Gia Đình Áo Lam.

 Toàn thể Lam viên hân hoan cung đón Thượng Tọa Thích Đức Lưu – cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm và Đại Đức Thích Trí Niệm – trụ trì Chùa Từ Hiệp quang lâm chứng minh.

HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương – Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh – thân lâm chủ tọa. Tham dự buổi lễ còn có quý Bác trong ban hộ trì Tam Bảo Chùa Từ Hiệp; quý Đạo hữu Phật tử, Ân nhân bảo trợ,  Phụ Huynh đoàn sinh tại địa phương; các  Phó Trưởng Ban, Ủy viên Đại diện GĐPT Cam Lâm, Ủy viên và phụ tá ủy viên BHD Cam Ranh, Gia Trưởng, Liên Đoàn Trưởng các đơn vị bạn; cùng toàn thể HTr và ĐS GĐPT Từ Hiệp.

 Buổi lễ diễn ra theo tiết thứ khoa nghi đúng nghi thức “lễ lược trong GĐPT” về chương trình lễ công nhận chính thức. Hoàn mãn lúc 17g30 ngày 17.3.2013.

 Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ buổi lễ:

 * Cung nghinh Chư  Tôn quang lâm chứng minh

* Nghi thức niệm Phật; cử bài ca Sen Trắng; phút tưởng niệm.

* HTr Vạn Vương – Phan Tấn Pháp tường trình quá trình xây dựng đơn vị.

* Từ trái sang: HTr Vạn Vương Phan Tấn Pháp (LĐT nam); Chúc Ân Nguyễn Ngọc Hùng (Gia Trưởng); Chúc Nguyện Diệp Thị Thái Hạnh (LĐT nữ)

* HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban ngành nam BHD Cam Ranh đọc Quyết Định công nhận chính thức.

* BHD trao Quyết Định, Kỳ hiệu Gia Đình và gắn phù hiệu chức vụ cho Ban Huynh Trưởng.

* Gia Trưởng Chúc Ân Nguyễn Ngọc Hùng dâng lời cảm niệm.

* Trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh ban huấn từ.

* ĐĐ Thích Trí Niệm, trụ trì chùa Từ Hiệp ban lời khuyến tấn.

* Thượng Tọa cố vấn giáo hạnh ban Đạo từ.

* Tiệc trà thân mật.

Tin: VP.BHD Cam Ranh – Ảnh: Chúc Thân – Vạn Vương

Bài khác nên xem

Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Áo Lam

VP BHD Trung ương: Kính báo tin buồn

nhuanphap

Thông tư lễ tang HTr cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương