BHD.GĐPT Bình Định phân ưu

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

11068317_709808592463811_1935777763_o

Bài khác nên xem

Tang lễ HTr Nhật Hồng – Lễ di quan

nhuanphap

Tin Buồn

phuocthanh

BHD Trung Ương Phân ưu

ducquang