Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

Lễ nhập quan vào lúc 18h00 ngày 18/11/2013.

Những hình ảnh Lễ Phủ Kỳ

Bài khác nên xem

Thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa kỷ niệm Ngày Hạnh truyền thống.

Huệ Quang GĐPTVN

Trại Hạnh – Tâm Chánh 25 GĐPT Gia Định

nhuanphap