Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

Lễ nhập quan vào lúc 18h00 ngày 18/11/2013.

Những hình ảnh Lễ Phủ Kỳ

Bài khác nên xem

Chia buồn cùng gia đình HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà – PTB Ngành Nam BHD Biên Hòa

datthinh

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Lễ ra mắt CLB Nhiếp ảnh Lam GĐPT Gia Định

nhuanphap