Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

Lễ nhập quan vào lúc 18h00 ngày 18/11/2013.

Những hình ảnh Lễ Phủ Kỳ

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hà – BHD GĐPT Bình Thuận, tổ chức Lễ ra mắt Ngành Thanh và Phát Nguyện đeo Hoa Sen

phuocthanh

Ngành Nữ BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức ngày Hạnh 2012

phuocthanh

NGÀY HẠNH – GĐPT ĐÀ NẴNG

Linh Nguyên