Lễ Nhập Quan và Phủ Kỳ Cố HTr Cấp Dũng Nhật Hồng

Lễ nhập quan vào lúc 18h00 ngày 18/11/2013.

Những hình ảnh Lễ Phủ Kỳ

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

GĐPT Gia Định: Kỳ thi kết khoá bậc Kiên khoá 16-17

nhuanphap

Trại họp bạn HTr ngành Thiếu Tất Bát La II – 2018

nhuanphap